• Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding

Snel naar:

Selecteer een team:
Wedstrijdprogramma > Uitslagen > Afgelastingen >
Subsponsor
Sponsor OFN
Stersponsors
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding

Beleid 
G.V.V. is een sportieve en gezellige voetbalclub. Binnen GVV krijgen we dagelijks te maken met geschreven en ongeschreven regels en voorschriften. De ongeschreven regels zijn vaak terug te voeren tot algemeen geldende normen en waarden. Ook binnen een vereniging als GVV hebben we natuurlijk met normen en waarden te maken. Veelal gaat het dus om regels die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet op papier hoeft te zetten. Toch lijkt het handig als vereniging kenbaar te maken welke normen en waarden binnen de club gelden.

De gedragscode voor spelers kunt u hier downloaden.

Tevens  hebben onze trainers en leiders een opvoedkundige plicht welke ook erg bepalend is voor het handhaven van de normen en waarden binnen onze club. 
De gedragscode voor trainers en leiders kunt u hier downloaden.

De gedragsregels wat betreft seksuele intimidatie opgesteld door NOC-NSF worden door de KNVB en daarmee ook door GVV ondersteund. Deze regels kunt u hier downloaden:  /site/media/noc%20nsf.pdfTechnisch Beleid
G.V.V. heeft een Technische commissie die via een Jeugdvoetbal Opleidingsplan werkt en daarmee de continuïteit garandeert van het niveau van opleiden van zowel de spelers als de trainers.

De Technische commissie coördineert in samenwerking met het hoofdbestuur ook het seniorenvoetbal en de A-selectie met de bijbehorende trainers.

De belangrijkste elementen van het Jeugdvoetbal Opleidingsplan zijn:

 • Opleidingsplan voor de trainers en spelers in zijn algemeenheid
 • Continuïteit in het niveau van opleiden
 • Techniek training als speerpunt
 • Samenwerking met FC Utrecht
 • Positieve uitstraling door kleding en gedrag
Het opleidingsniveau is een belangrijk punt in dit plan en gericht op het nog beter begeleiden en trainen van spelers die potentieel hebben om in de toekomst een plaats te kunnen verwerven binnen de selectie van de senioren.

Naast de Technische commissie zijn er dan ook Jeugd coördinatoren actief die de trainers van de teams zullen ondersteunen, begeleiden en opleiden.

Ook is er voor de trainers veel oefenstof beschikbaar die te downloaden is vanaf de website.G.V.V complex “ Anton Kruger”    |    Randweg 3    |    4191 NN Geldermalsen    |    Tel: 0345-573171    |    info@gvv-geldermalsen.nl
Twitterfacebook