• Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding
 • Slider afbeelding

Snel naar:

Selecteer een team:
Wedstrijdprogramma > Uitslagen > Afgelastingen >
Stersponsors
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding
 • Sponsor afbeelding

Lidmaatschap

Wanneer u zich wilt aanmelden als lid van GVV Geldermalsen, kunt u via Downloads het aanmeldingsformulier van GVV downloaden.

Dit formulier dient u volledig ingevuld en vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto in te leveren (inclusief 3,00 euro) bij de ledenadministratie van GVV.

Eventuele vragen over het aanmelden en/of aanmeldformulier kunnen gesteld worden via het mailadres van GVV, t.w. info@gvv-geldermalsen.nl  of bij de club zelf (wo-do-avonden of in het weekend)

Het verenigingsjaar van onze vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop. Het lidmaatschap kan echter op elk gewenst moment ingaan. Afhankelijk van het moment van inschrijving zal de contributie voor het nog resterende aantal maanden worden bepaald.
Inschrijving bij onze vereniging gaat door het invullen van het aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren voor leden tot 18 jaar dienen mede ondertekend te worden door een ouder/voogd. Op het aanmeldingsformulier staan tevens de contributiebedragen van het dan lopende seizoen vermeld. Ook staat aangegeven op welke wijze de hoogte van de contributie wordt vastgesteld en hoe de betaling van de contributie moet geschieden.
Belangrijke note's:
* De duur van een seizoen loopt minimaal tot 1 juli; bij stoppen in het lopende seizoen wordt er geen geld teruggegeven.
* Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór einde van een lopend seizoen t.w. 30 juni, en kan alleen schriftelijk (naar Rene Stam of GVV-mailbox)
* Uitschrijving lidmaatschap kan alleen worden uitgevoerd nadat alle openstaande facturen zijn voldaan; is de contributie nog niet of onvolledig betaald regel dit dan eerst alvorens u uitgeschreven kan worden, met inachtneming van de uiterste datum van 30 juni.

Contributie


De totale contributie omvat de contributie van onze vereniging en die van de KNVB (inclusief verzekering). De leeftijd (en niet de categorie waarin een actief lid speelt) is bepalend voor de hoogte van de contributie.

GVV  kent de volgende contributie categorieën:

Mini´s (4 t/m 6 jaar)€ 122,-
Pupillen (7 t/m 12 jaar)€ 122,-
Junioren (13 t/m 18 jaar)€ 142,-
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 216,-
Donateur € 55,-

Lidmaatschapsvoorwaarden


Om te kunnen uitkomen voor wedstrijden van GVV dient een speler zich te hebben ingeschreven als lid van de vereniging. De vereniging draagt op haar beurt weer zorg voor inschrijving bij de KNVB. De overige lidmaatschapsvoorwaarden zijn terug te lezen op het aanmeldingsformulier.

Beëindiging lidmaatschap


Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden via de ledenadministratie en/of het secretariaat van onze vereniging. (mail naar r.stam@waardo.nl  of info@gvv-geldermalsen.nl)
Houdt u daarbij de uiterste uitschrijfdatum van 30 juni van een lopend jaar in acht, alsmede het feit dat dan alle eventuele facturen zijn voldaan.
 

Wij hopen u als lid van GVV te mogen verwelkomen.


Betalingsgegevens m.b.t. contributies:
Rabobank Geldermalsen;   NL38 RABO 0321213416

G.V.V complex “ Anton Kruger”    |    Randweg 3    |    4191 NN Geldermalsen    |    Tel: 0345-573171    |    info@gvv-geldermalsen.nl
Twitterfacebook