• Beleid GVV 2020-2025

 • (TECHNNISCH) BELEID GVV 2020 – 2025

  Het bestuur is druk met het opstellen van het beleidsplan voor de aankomende vijf jaren. Deze zal met ingang van de start van het nieuwe seizoen worden ingezet en uitvoerig worden gepresenteerd in de ALV aan het einde van dit jaar, medio november.

  GVV zal zich in de aankomende 5 jaren richten op een drietal gebieden:

  • Organisatie
  • Kwaliteit
  • Beleving

  Een sportvereniging kan alleen succesvol zijn indien er een goede en brede organisatie aan te grondslag ligt. Het is de fundatie voor alles wat er binnen de vereniging speelt. Wij kan ons pas structureel richten op de twee andere pijlers op het moment dat het organisatorisch op orde is binnen de vereniging. Indien die basis niet goed is, zullen de vele goede initiaiteven en ideeën namelijk verzanden en niet verder komen dan ‘schijnbewegingen’.

  Zodra de (vrijwilligers)organisatie gevormd is, taken- en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en het bestuur, de commissies en overige functies binnen de vereniging verdeeld zijn kan er worden gewerkt aan de tweede pijler, de kwaliteit.

  Kwaliteit heeft betrekking op het niveau van onze organisatie. Nadat de organisatie is gevormd en van start is, investeert GVV in die organisatie teneinde deze zo goed mogelijk te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan het opleidingsniveau van onze bestuurders en trainers, het trainingsmateriaal van onze teams, de kwaliteit van onze velden en we investeren in de voetbaltechnische kant van onze vereniging, want uiteindelijk draait het om voetbal.

  Ook de accommodatie en de velden vallen onder deze pijler. Met een brede vrijwilligersorganisatie zorgen we ervoor dat onze accommodatie, die er nu fantastisch uitziet, er steeds beter uit gaat zien en op het gewenste beeldkwaliteitsniveau blijft en zelfs overstijgd. Ons complex moet een plek zijn waar mensen, in het bijzonder onze jeugd, zich veilig en prettig voelen en graag verblijven.

  Tot slot rest ‘Beleving’. GVV is een voetbalvereniging en daarom moeten we de voetbaltechnische aspecten van onze vereniging goed op orde hebben. Echter, voetballen kan je op meerdere plekken doen. Daarin zijn wij als vereniging niet uniek. Daarom is de factor beleving zo belangrijk.

  Het is net als winkelen, klanten willen meer dan alleen een broek kopen. Winkelen moet tegenwoordig een beleving zijn. Dat geld ook voor ons als vereniging. We moeten meer bieden dan alleen voetbal. We moeten een beleving bieden, waarmee GVV zich onderscheid van de andere verenigingen.

  Deze beleving bieden we door met grote regelmatig leuke activiteiten te organiseren voor zowel jeugd als senioren. Door het gezellig maken van onze kantine en deze te transformeren naar een sportsbar waar alles draait om sport, voetbal alsook andere sporten.

  Onze leden moeten trots zijn op de club en er graag mee geidentificeerd willen worden doordat we het organisatorisch op orde hebben en de kwaliteit en beleving van het verblijf op ons sportcomplex goed is. Daarnaast is het ook belangrijk te werken aan branding en GVV zichtbaar te laten zijn, op een positieve manier. Dit betekent actief zijn op social media, goed gebruik van onze nieuwe website en nieuwsbrief, alsmede het opzetten van een fan- en webshop met leuke artikelen voor onze leden.

  Het bovenstaande is een summiere toelichting op het plan dat op dit moment geschreven wordt door het bestuur. Het geeft u een inzage in de denkwijze van het bestuur en de richting die wij als vereniging op willen. Een gedetailleerde uitwerking hiervan is onderdeel van het beleidsplan.