• Bestuur

  Hoofdbestuur
  Het hoofdbestuur van G.V.V. is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging.

  Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijk portefeuillehouder.
  Deze fungeert daarvoor als eerste aanspreekpunt.

  Voorzitter:
  Sean Buitenhuis
  voorzitter@gvv-geldermalsen.nl

  Secretaris:
  Sascha van Mourik
  secretariaat@gvv-geldermalsen.nl

  Penningmeester:
  Bram Reemers
  penningmeester@gvv-geldermalsen.nl

  Bestuurslid & Coördinator Accommodatie en Gebouwen:
  Willem van Kessel
  06-54373957
  accommodatie@gvv-geldermalsen.nl

  Bestuurslid Accommodatie&Gebouwen:
  Gert-Jan Kilian
  06-55102392

  Participatie & Vrijwilligers:
  Andre van Veenendaal
  participatie@gvv-geldermalsen.nl

  Voetbaltechnische zaken:
  Vacant

  Sponsoring & Evenementen:
  Thierry van Mourik

  Commissies:
  Technische Commissie Senioren:
  Henny Schuurman
  06-46086940

  Technische Commissie Jeugd:
  Vacant

  Wedstrijd secretariaat:
  Joey de Ruiter
  0345-573171
  wedstrijdsecretariaat@gvv-geldermalsen.nl

  Communicatie & PR:
  Loes Floor
  webmaster@gvv-geldermalsen.nl

  Leden administratie:
  Claudio Di Martino
  06-51705010
  info@gvv-geldermalsen.nl

  Sponsorcommissie:
  Thierry van Mourik
  06-25472145
  sponsoring@gvv-geldermalsen.nl