• Bijzondere ALV - GVV De Groene Club

  • BIJZONDERE ALV - DE GROENE CLUB


    Op 25 september 2020 om 20.00 uur zal er in de kantine van onze sportvereniging een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. In deze vergaderin zal het bestuur tekst en uitleg geven over de gewenste transitie van onze vereniging naar ‘De Groene Club’.

    De Groene Club is een initiatief van de KNVB die verenigingen in staat stelt om hun complex te verduurzamen. De energiekosten van GVV zijn erg hoog en na het uitvoeren van een energiescan en het bestuderen van de geprognotiseerde opbrengsten acht het bestuur het verstandig en financieel aantrekkelijk om toe te treden tot de groene clubs.

    Onze leden krijgen, na de presentative van het bestuur, de mogelijkheid om hun stem uit te brengen. Op basis van de uitkomst van de stemming zal GVV wel, of niet, overgaan tot de realisatie van De Groene Club.

    Wij hopen op een hoge opkomst, tot dan!