• Coronamaatregelen GVV Geldermalsen

  Afgelopen maandag 28 september 2020 heeft de regering de Corona-maatregelen aangescherpt. 

  Ook sportverenigingen zijn hier niet van gevrijwaard en krijgen te maken met stevige maatregelen,  zoals nu blijkt voor de duur van minimaal 3 weken.
  Het bestuur heeft, in navolging op deze persconferentie, overleg gevoerd over de wijze waarop wij  als vereniging gehoor (moeten) geven aan de opgelegde restricties. Daarbij vinden wij het van groot  belang dat de acties die wij hierin nemen overzichtelijk, begrijpelijk en handhaafbaar zijn voor ieder  individu en voor ons als vereniging.

  Volledigheidshalve sommen wij hieronder de opgelegde restricties op:
  1. De sportkantine is de aankomende 3 weken gesloten.
  2. Alle wedstrijden, jeugd en senioren, worden gespeeld zonder publiek.
  3. Ook bij trainingen mogen mensen niet komen kijken.

  Op basis van de bovenstaande restricties is het bestuur tot een lijst van voorwaarden gekomen  waaronder de sport binnen onze vereniging doorgang kan vinden, welke hieronder worden  toegelicht:
  1. De kantine is gesloten.  
  a. Alle activiteiten, vergaderingen en darts in de aankomende drie weken zijn hierbij  geannuleerd.

  2. Kinderen van 8 jaar of ouder worden door de ouders afgezet buiten het terrein van de  vereniging. De ouders betreden het sportcomplex dus niet.
  a. Voor de elftallen van onder 7, waar kinderen vanaf 5 jaar in spelen, geldt een  uitzondering en is het toegestaan dat één ouder per kind bij de training aanwezig is,  mits daarbij onderling ruim voldoende, doch minimaal 1,5 meter, afstand tot elkaar  wordt gehouden. De leiders/trainers dienen hierop toe te zien.

  3. De kleedkamers en toiletten blijven tijdens trainingen gesloten voor de aankomende 3  weken.
  a. Dit betekent dat u/ uw kind aangekleed naar de training dient te komen en geen  gelegenheid heeft om te douchen/om te kleden.

  4. De kleedkamers en toiletten zijn op speeldagen, zaterdag en zondag geopend om te kunnen  douchen en omkleden.
  a. Voor spelers >18 jaar geldt dat er maximaal 8 spelers tegelijk in de kleedkamer  mogen.
  b. Maximaal 2 spelers mogen tegelijkertijd douchen.
  c. Voor jeugd <18 jaar gelden deze restricties niet.
  d. Het bestuur wilt benadrukken dat de kleedkamers geen tijdelijk kantines worden en  dat het derhalve verboden is om (alcoholische) drank mee te nemen naar de  kleedkamers. Het bestuur zal hier actief op controleren.

  5. Ouders die de kinderen rijden naar uitwedstrijden vallen niet onder ‘toeschouwers’, maar  worden als teambegeleiding beschouwd en zijn derhalve wel bevoegd om sportcomplexen te  betreden en langs de lijn te staan. Hierbij geldt vanzelfsprekend de anderhalve meter regel.
  a. Als uw kind sport op onze eigen accommodatie dan wordt u wel als toeschouwer  gezien en mag u niet verblijven op het complex.

  De aangekondigde maatregelen gelden voor de duur van 3 weken. Wij vragen eenieder om deze  voorwaarden te respecteren en er samen met ons voor te zorgen dat deze maatregelen zo kort  mogelijk zullen gelden. Wij balen net als u enorm van deze ontwikkelingen, maar kunnen niet anders dan gehoor geven aan de oproep van het kabinet.

  Er blijven uiteraard nog een aantal vragen openstaan. Wij zullen in de aankomende dagen meer  informatie proberen in te winnen om nog meer inzicht te krijgen in de reikwijdte van deze  maatregelen en wellicht dat we ook tot andere en nieuwe inzichten zullen komen.

  Tot die tijd vragen  wij u om uw hulp, begrip en geduld.

  Sportieve groet,

  Namens het bestuur,

  Sean Buitenhuis

  Voorzitter