• GVV Groene Club

 • ALV G.V.V. Geldermalsen stemt in met ‘De Groene Club’.

  Het bestuur van G.V.V. heeft zichzelf tot doel gesteld om duurzaam te investeren teneinde een sterke financiële positie te verwerven, waardoor er geïnvesteerd kan worden in de organisatie, de kwaliteit van en de beleving in onze vereniging.
  Duurzaam investeren betekent dat GVV niet uit is op korte termijn gewin. Ons beleid is gericht op de realisatie van doelstellingen op de middellange en lange termijn, zowel op sportief als organisatorisch gebied. 

  De Groene Club is een mooi voorbeeld van zo een duurzame investering, op meerdere vlakken. Allereerst voelt het fijn om goed te doen, in dit geval een bijdrage te leveren aan het reduceren van onze CO2-footprint. Op die manier leveren wij als vereniging, die een sterke maatschappelijke functie heeft, bij aan het verduurzamen van onze toekomst en die van onze jeugdleden. Voor nadere toelichting op De Groene Club verwijzen wij u graag naar het volgende filmpje: De Groene Club

  Daarnaast biedt de Groene Club in financieel opzicht veel mogelijkheden tot besparing van veel geld. De slogan van de Groene Club is niet voor niets ‘Lagere broeikas, volle clubkas’.  Welke maatregelen nemen wij als club? Wij gaan investeren in:
  •    LED veldverlichting;
  •    Zonnepanelen op de kantine;
  •    Dakrenovatie en aanbrengen modern isolatiemateriaal;
  •    Vervanging van armaturen door ledverlichting in het gehele complex;

  Een grondige analyse van ons huidige verbruik en de begrote besparing van ons elektriciteits- en gasverbruik heeft uitgewezen dat deze investering op middellange en lange termijn zal leiden tot een forse besparing en de liquiditeitspositie van onze vereniging verder zal versterken.

  Op 25 september jl. heeft het bestuur deze analyse gepresenteerd en toelichting gegeven op haar wens om dit traject in te zetten. De Algemene Ledenvergadering stemde unaniem in met dit besluit en heeft het bestuur toestemming gegeven om door te pakken.
  Het bestuur gaat direct over tot actie en zal de werkzaamheden op korte termijn, doch uiterlijk Q1 van 2021 laten realiseren. Uiteraard wordt u hierover op de hoogte gehouden.