• Kantinecommissie

    In deze commissie zorg je samen met de overige leden van deze commissie dat er een planning is voor de barbezetting. Deze planning bewaak je en waar nodig stel je de planning bij. De uren die de vrijwilligers achter de bar staan verwerk je in de urenlijst en koppel je vervolgens maandelijks terug aan de participatiecommissie.