• Kom erbij!

  Wil jij lekker voetballen? Met plezier een serieuze training volgen? Wedstrijden spelen en samen kampioen worden? Kom dan voetballen bij GVV. Weet je nog niet zeker of voetballen iets voor je is? Kom dan eens kijken tijdens onze trainingen of wedstrijden.

  Lidmaatschap
  Hier kun je lezen hoe je je kunt aanmelden als lid van voetbalvereniging G.V.V., wijzigingen op je lidmaatschap kunt doorgeven en je lidmaatschap eventueel kunt stoppen. Ook vind je hier regels voor wat je moet doen wanneer je een overschrijving nodig hebt van of naar een andere vereniging.

  Lidmaatschapsvoorwaarden
  Om te kunnen uitkomen voor wedstrijden van G.V.V. dient een speler zich te hebben ingeschreven als lid van de vereniging. De vereniging draagt op haar beurt weer zorg voor inschrijving bij de KNVB. De overige lidmaatschapsvoorwaarden zijn terug te lezen op het aanmeldformulier.

  Aanmeldformulier
  Inschrijving bij onze vereniging als lid gaat door het invullen van het aanmeldformulier. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld, deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNVB. Op het formulier wordt eveneens de belangstelling gepeild van het nieuwe lid om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Voor jeugdleden dient 1 van de ouders het aanmeldformulier in te vullen en is het de bedoeling dat de ouders hun interesse en vaardigheden op vrijwilligersgebied aangeven. Met het invullen van het aanmeldformulier verklaar je tevens bekend te zijn met de contributiebedragen en de bepalingen van het contributiereglement. Het verenigingsjaar van onze vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop. Het lidmaatschap kan echter op elk gewenst moment ingaan. Afhankelijk van het moment van inschrijving zal de contributie voor het nog resterende aantal maanden worden bepaald.


  GVV aanmeldformulier

  Contributie
  Jaarlijks worden de contributiebedragen voor het lopende seizoen per soort lidmaatschap vastgesteld door het hoofdbestuur. Bij verandering van de bedragen wordt dit in de algemene jaarvergadering besloten of vastgesteld mits de meerderheid van de stemmen hiermee eens is. De bedragen variëren al naar gelang men actief voetbalt of niet spelend lid is. Ook de leeftijdsindeling volgens de criteria van de KNVB is van belang.

  De totale contributie omvat de contributie van onze vereniging en die van de KNVB (inclusief verzekering). De leeftijd (en niet de categorie waarin een actief lid speelt) is bepalend voor de hoogte van de contributie.

  GVV  kent de volgende contributie categorieën:

  Mini´s (4 t/m 6 jaar)        € 122,-
  Pupillen (7 t/m 12 jaar)    € 122,-
  Junioren (13 t/m 18 jaar) € 142,-
  Senioren (vanaf 18 jaar)   € 216,-
  Donateur                          € 55,-

  Wijzigingen in lidmaatschap
  Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen, e-mail wijzigingen, telefoonnummer wijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Deze s.v.p. schriftelijk of via info@gvv-geldermalsen.nl melden bij de ledenadministratie.

  Beëindiging lidmaatschap
  Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit schriftelijk of via info@gvv-geldermalsen.nl bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop. Het opzeggen als lid voor een komend seizoen dient dus te gebeuren vóór 30 juni binnen het lopende seizoen.
  •    G.V.V. betaald jaarlijks voor een geheel seizoen de KNVB afdracht per speler.
  •    Bij stoppen in het lopende seizoen dient de contributie dan ook t/m 30 juni te worden voldaan.
  •    Bij stoppen in het lopende seizoen wordt er geen geld teruggegeven. * Uitschrijving lidmaatschap kan alleen worden uitgevoerd nadat alle openstaande facturen
  zijn voldaan; is de contributie nog niet of onvolledig betaald regel dit dan eerst alvorens u uitgeschreven kan worden, met inachtneming van de uiterste datum van 30 juni.

  Overschrijving
  Wanneer een nieuw lid korter dan drie jaar geleden nog spelend lid bij een andere vereniging is geweest moet de KNVB eerst overschrijving verlenen. Voor A categorie spelers (zowel bij senioren als jeugd) is overschrijving slechts eenmaal per seizoen mogelijk. Dan moet de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB worden aangevraagd en wordt deze verleend met ingang van de nieuwe competitie. B categorie spelers kunnen ook in de loop van het seizoen (éénmaal) van club wisselen. Dit kan alleen met toestemming van de huidige vereniging. De huidige vereniging kan dit verzoek echter ook met een motiverende reden weigeren.

  Wanneer een speler van G.V.V. Geldermalsen naar een andere vereniging wil vertrekken geldt hetzelfde als hiervoor omschreven, echter in omgekeerde richting. In dat geval moet je je bij de nieuwe vereniging melden om een en ander in gang te kunnen zetten.

  Spelerspas
  Ieder voetballend lid vanaf de leeftijd van de JO12 pupillen moet een spelerspas hebben. Deze spelerspas is digitaal en daarom is het belangrijk om een digitale pasfoto in te leveren en een e-mailadres. Bij overschrijvingen wordt via Sportlink de spelerspas aangepast.

  Contributiereglement
  Rondom de contributie gelden een aantal spelregels. Deze zijn opgesomd in het contributiereglement.
  Het contributiereglement ontvangt u op aanvraag evenals de statuten.
  Wij hopen u als lid van GVV te mogen verwelkomen.
  Betalingsgegevens m.b.t. contributies:
  Rabobank Geldermalsen; NL38RABO0321213416

  GVV aanmeldformulier