• Overstap naar zaterdagvoetbal

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2021 is door de leden van GVV Geldermalsen ingestemd om met het 1e elftal van de heren vanaf seizoen 2021-2022 over te stappen naar de zaterdagcompetitie. Na 91 jaar stapt GVV Geldermalsen over van zondag naar zaterdag, een enorme stap, maar wel in de juiste richting en toekomstgericht.

    Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering had het bestuur van GVV Geldermalsen een enquête gehouden onder de senioren teams en de jeugdelftallen van JO16 t/m JO19. Uit deze enquête bleek dat meer dan 70% van de ondervraagden voorstander was van een overstap naar de zaterdag. Ook op de ALV lag de verhouding in voor- en tegenstemmers rond de 70-30.

    ‘Onze jeugdspelers zijn gewend om op zaterdag te spelen, de zondag heeft de afgelopen jaren voor velen een andere invulling gekregen en als vereniging hebben we de behoefte om het seniorenvoetbal en jeugdvoetbal nader tot elkaar te brengen’, aldus Sean Buitenhuis.
    ‘Onze leden hebben ons als nieuw bestuur bij onze aanstelling de opdracht gegeven om dit op te pakken, want het speelde al lange tijd binnen de club. We hebben dat op een open en transparante wijze gedaan en de uitkomst is een breed gedragen besluit om over te stappen naar zaterdag, daar kunnen we als bestuur en vereniging tevreden over zijn’ vindt de voorzitter.

    Dit besluit betekent overigens niet dat de vereniging als geheel overgaat naar de zaterdag. GVV Geldermalsen vindt het belangrijk dat er in recreatief verband gevoetbald kan blijven worden op de zondag. Dit betekent dat de Heren van zondag 2 en 3, alsmede Dames 1 op zondag blijven voetballen en de kantine geopend is. Mensen die op zondag willen voetballen kunnen derhalve onverminderd terecht bij GVV Geldermalsen.