• Participatie reglementen


  Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?
  Antwoord: Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe.
  Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor bardienst op de zaterdagochtend.

  Hoeveel uren moet er geparticipeerd worden?

  • Iedereen vanaf 18 jaar moet minimaal 15 uur vrijwilligerswerk doen.
  • Is een ouder geen spelend lid dan wordt er verwacht dat er 15 uur per kind geparticipeerd wordt. Per extra kind (onder de 18) komt er 5 uur extra bij met een maximum van 25 uur.
  • Is een ouder wel spelend lid en de kinderen zijn onder de 18 jaar dan moet er 15 uur geparticipeerd worden door de ouder zelf. Hierop komt 5 uur per kind met een maximum van 25 uur.
  • Ben je voor 31 december ingeschreven dan moet er 10 uur geparticipeerd worden.

  De uren kun je ook afkopen.

  • Dit is €150,- voor iedereen boven de 18 jaar.
  • Voor leden onder de 18 jaar begint het bij €150,- en per kind komt hier €50,- bovenop tot een maximum van €250,-


  Hier volgen wat antwoorden op veelgestelde vragen

  Hoe worden de kosten voor participatie verrekend als ik mijn lidmaatschap opzeg?
  Antwoord: 
  hier nog even de regels voor het afhandelen van een opzegging of overschrijving op een rijtje.

  • voor 1 oktober kun je kosteloos opzeggen
  • voor 1 januari betaal je de helft van de contributie en helft van de participatie (tenzij er 7,5 uur is geparticipeerd)
  • voor 1 april betaal je de volledige contributie en de helft van de participatie (tenzij er 15 uur geparticipeerd is)
  • vanaf 1 april betaal je de volledige contributie en de volledige participatie (tenzij er 15 uur geparticipeerd is)
  • nieuwe leden kunnen altijd kosteloos opzeggen binnen 3 maanden maar let op: de maanden juli en augustus tellen hierin ook mee

  Ik ben spelend lid maar ook sponsor. Moet ik dan ook participeren?
  Antwoord: Een hoofdsponsor of topsponsor hoeft geen participatie uit te voeren. Overige sponsors moeten wel participeren.

  Ik ben donateur. Moet ik dan ook participeren?
  Antwoord: Nee

  Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie?
  Antwoord: Ja
  1 Jeugdwedstrijd t/m 015 telt voor 1,5 uur
  1 jeugdwedstrijd vanaf 017 of seniorenwedstrijd telt voor 2 uur

  Tellen taken in de teams ook mee?
  Antwoord: Het ophalen van drinken tijdens de rust, het rijden en het wassen van shirtjes zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Uitzonderingen
  De participatiecommissie heeft het recht om uitzonderingen te maken op het participatiebeleid.

  Planning en uitvoering
  Nadat de planning gemaakt is, is een ieder zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervangen en geef dit door aan de betreffende commissie.

  Sanctie
  Als je zelf geen vervanging geregeld hebt en je komt jouw afspraak niet na, dan brengt GVV per voorval € 50,00 in rekening via NIKKI ten behoeve van het zorgen voor vervanging. De betaling van deze € 50,00 laat onverlet dat je moet voldoen aan jouw participatie verplichting. Als je aan het einde van het seizoen hier niet aan hebt voldaan, wordt de afkoopsom van € 150,00 alsnog in rekening gebracht. 

  Vragen?
  Mail naar participatie@gvv-geldermalsen.nl