• Participatie reglementen


  Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?
  Antwoord: Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe.
  Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor bardienst op de zaterdagochtend.

  Hoeveel uren moet er geparticipeerd worden?

  • Iedereen vanaf 18 jaar moet minimaal 15 uur vrijwilligerswerk doen.
  • Is een ouder geen spelend lid dan wordt er verwacht dat er 15 uur per kind geparticipeerd wordt. Per extra kind (onder de 18) komt er 5 uur extra bij met een maximum van 25 uur.
  • Is een ouder wel spelend lid en de kinderen zijn onder de 18 jaar dan moet er 15 uur geparticipeerd worden door de ouder zelf. Hierop komt 5 uur per kind met een maximum van 25 uur.
  • Ben je in de winterstop ingeschreven dan moet er 10 uur geparticipeerd worden.

  De uren kun je ook afkopen.

  • Dit is €150,- voor iedereen boven de 18 jaar.
  • Voor leden onder de 18 jaar begint het bij €150,- en per kind komt hier €50,- bovenop tot een maximum van €250,-

  Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren?
  Antwoord: Ja, van iedereen die spelend lid is wordt verwacht dat je 15 uur participeert. Als je alleen deelneemt aan 35+ of 45+ dan wordt dit niet van je verwacht.

  Ik ben spelend lid maar ook sponsor. Moet ik dan ook participeren?
  Antwoord: Een hoofdsponsor of topsponsor hoeft geen participatie uit te voeren. Overige sponsors moeten wel participeren.

  Ik ben donateur. Moet ik dan ook participeren?
  Antwoord: nee

  Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie?
  Antwoord: ja.
  1 Jeugdwedstrijd t/m 015 telt voor 1,5 uur
  1 jeugdwedstrijd vanaf 017 of seniorenwedstrijd telt voor 2 uur

  Geldt het vlaggen bij een wedstrijd ook als participatie-activiteit?
  Antwoord: Voor jeugdwedstrijden telt vlaggen mee voor de participatie, de uren worden hetzelfde aangehouden als bij scheidsrechters. Voor seniorenwedstrijden geldt dit niet (behalve het 1ste elftal). Dit komt omdat bij jeugdwedstrijden vaak wordt gevlagd door ouders en bij senioren door spelers zelf.

  Tellen taken in de teams ook mee?
  Antwoord: Het ophalen van drinken tijdens de rust, het rijden en het wassen van shirtjes zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Uitzonderingen
  De participatiecommissie heeft het recht om uitzonderingen te maken op het participatiebeleid.

  Planning en uitvoering
  Nadat de planning gemaakt is, is eenieder zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger en geef je dit door via participatie@gvv-geldermalsen.nl. Heb je geen vervanging geregeld en je komt jouw afspraken niet na dan wordt er per keer EUR. 50,- participatiebijdrage gerekend tot maximaal € 150,-.

  Vragen?
  mail naar participatie@gvv-geldermalsen.nl