• Participatiecommissie

    In deze commissie ben je samen met de andere commissieleden bezig met het juist verwerken van de participatie inschrijfformulieren. Deze formulieren vatten we samen en koppelen we vervolgens terug aan de overige commissies.
    Ook verwerken we de urenlijsten die we terugkrijgen van de  andere commissies zodat we goed bij kunnen houden dat iedereen voldoende uren participeert.