• Technische commissie

    Onze huidige TC bestaat uit Marcel Verbaast en Henny Schuurman. De club wilt de TC graag uitbreiden met een dame die samen met het bestuur en de TC het dames- en meisjesvoetbal verder ontwikkelt en succesvol maakt. Heb jij een duidelijk beeld van hoe wij dit als vereniging verder op kunnen bouwen, zodat ook meisjes en vrouwen graag bij GVV komen voetballen en hun plek binnen onze club innemen? Meld je aan!