• Vertrouwenspersoon

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Binnen het bestuur van G.V.V. is de wens uitgesproken om te gaan werken met een vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP, binnen de vereniging. Dit om voor de leden van G.V.V. en of andere betrokkenen binnen G.V.V. een vast contactpersoon/aanspreekpunt te hebben over ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en andere integriteitsmeldingen.

  Het is een concrete maatregel die het gevoel van veiligheid binnen de vereniging vergroot.

  Functie Vertrouwenspersoon
  De VCP fungeert als eerste aanspreekpunt binnen de verenging voor wat betreft ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie en andere integriteitsmeldingen op welk vlak dan ook, en biedt de leden van G.V.V. een luisterend oor. De VCP is een vertrouwenspersoon en verzorgt de eerste opvang binnen de verenging door middel van een persoonlijk gesprek. De gesprekken worden als vertrouwelijk behandeld en na een gesprek of melding wordt door de VCP bekeken wat de vervolgstappen kunnen zijn. De VCP neemt de melding aan, gaat het gesprek aan, informeert de melder over mogelijke vervolgstappen, zorgt indien gewenst voor procesbegeleiding en adviseert het bestuur. Bij complexe meldingen of op verzoek van de melder of bestuur van G.V.V. kan worden doorverwezen naar een vertrouwenspersoon van de KNVB en eventueel NOC*NSF.

  Rol binnen de vereniging
  De VCP is tevens bestuurslid binnen het hoofdbestuur van G.V.V. en heeft daarmee zowel een signalerende als adviserende rol binnen het hoofdbestuur en eventueel andere commissies binnen de vereniging. De VCP is zelf van onbesproken gedrag en in het bezit van een VOG. De vertrouwenscontactpersoon is op verschillende manieren benaderbaar voor iedereen die met de verenging te maken heeft of heeft gehad.

  Het begrip vertrouwenscontactpersoon zal breed bekend worden gesteld binnen de vereniging. Op dit moment is deze positie nog vacant. We zijn als vereniging hard op zoek naar iemand die deze positie wil vervullen.

  Aanvullende informatie:

  Artikel KNVB Vertrouwenspersoon

  Artikel NOC-NSF Vertrouwenspersoon